Holštejnsko (2. část) - propadání Stará a Nová Rasovna, studánka Na Troubkách


V 2. části popisu našeho výletu po okolí obce Holštejn se zaměřím na ledovou a vodní krásu v propadáních Rasovna a krátce "nahlédnu" do jeskyně Piková dáma. Mapka je stejná jako u první části výletu - pořád pokračujeme po červené značce směrem na Kalvodův kříž.

Mapa okolí Holštejna

Už při sestupu z hradu Holštejna do údolí byla mezi stromy vidět hladina potoka Bílá voda, posilněná jarním táním. V těchto místech byla dobře slyšitelná častá "kanonáda" způsobená průjezdem aut přes most nad Novou Rasovnou.

Potok Bílá voda za jarního tání

Hned první značená odbočka vlevo (symbol "obrácené červené téčko") nás zavedla k Nové Rasovně - propadání, kudy Bílá voda mizí do podzemí za normálního stavu vodní hladiny. Za jarního tání je proud silný a na kamenech před propadáním pěkně zčeřený a bublající. Vybrali jsme si tedy nejvhodnější období pro návštěvu tohoto krasového útvaru.

Po kluzkých kamenech jsem se snažil dostat co nejblíže k otvoru, kterým Bílá voda mizí do podzemí. Nová Rasovna, to není jen propadání - jde o jeskyni, která není volně přístupná. Potok dále protéká spodními patry jeskyně a pokračuje přes jeskynní systém Piková dáma - Spirálka do Amatérské jeskyně, kde se stéká se Sloupským potokem - čímž vzniká známá ponorná říčka Punkva.

Propadání Nová Rasovna za jarního tání     Propadání Nová Rasovna - otvor, kudy mizí voda

Při období sucha se voda ztrácí již před propadáním; naopak jen v období povodní dojde k zapojení i původního propadání Stará Rasovna, které je po zbytek roku suché.

Pokračovali jsme po červené značce a následující odbočka vpravo (opět značená obráceným červeným téčkem) nás dovedla ke Staré Rasovně. Zde se naskytl úplně jiný pohled - celá oblast před skalním srázem byla pokrytá ledem. I pocitově zde bylo výrazně chladněji než o pár metrů zpět na stezce údolím.

Pod skálou bylo vidět suché koryto Staré Rasovny, jehož částí dříve voda mizela do podzemí. Na prvním snímku vidíte levý konec koryta, který není až tak zajímavý ve srovnání s dalšími snímky...

Stará Rasovna - suché koryto

Podzemní část Staré Rasovny tvoří systém chodeb a jeskyní, který není volně přístupný. Součástí je i ledová chodba, která vede do jeskyně Piková dáma a kterou v zimě prochladí studený vzduch - a za jarního tání pak v těchto podzemních prostorách vznikají mohutné ledové krápníky, která často vydrží až do podzimu. Proto není divu, že i když několik dnů venkovní teploty dosahovaly 20 stupňů, okolí Staré Rasovny stále pokrýval led.

Stará Rasovna - původní propadání s ledovými krápníky

Ledový krápník zdobil i otvor, kudy za povodní Bílá voda vstupuje do podzemí.

Stará Rasovna - odtokový otvor s ledovým krápníkem

Vrátili jsme se zpět na stezku a hned jsme po levé straně narazili na "zelený kanál", jak by řekl běžný turista. Nejde však o kanál, ale o vstup do výše zmíněné jeskyně Piková dáma. Jeskyňáři asi zrovna byli uvnitř, protože poklop byl otevřený. Vyfotil jsem si pohled do vstupní šachty - ovšem do hloubky 20 metrů blesk foťáku nedosvítí :o).

Bez domluvy s jeskyňáři do šachty nelezte, ani neničte zámek na poklopu! Pro zvědavé - pod žebříkem je propasťovitá prostora zvaná Studna a o kousek dále je potřeba umět se přehoupnout na laně ;o).

Jeskyně Piková dáma - vstup     Piková dáma - vstupní šachta

Majda se na mě zamračila, z čehož jsem usoudil, že nemám spřádat myšlenky na hledání podobného vstupu do jeskyně Spirálka. Pokračovali jsme lesem kolem Wanklova závrtu, který jsem si vyfotil. Závrt je přírodní útvar, který vypadá jako kruhové snížené místo v krasovém terénu.

Po lesních schodech jsme vyšli na okraj louky nedaleko lomu. Červená značka se pak vrací do lesa a pokračuje ke Kalvodovu kříži, my si ovšem cestu zkrátili přímo přes louku vpravo od lomu a pak přes další travnatý pruh - k nově vybudovanému místu ve stínu, kde se dá posedět.

Wanklův závrt nedaleko Holštejna     Lavička na stezce z Šošůvky do Holštejna

Toto odpočinkové místo s lavičkou se též nachází na červené turistické trase - která spojuje Šošůvku a Holštejn. Pokračovali jsme ještě kousek k dalšímu místu, kde je možné posedět - u studánky Na Troubkách.

Posezení u studánky Na Troubkách     Studánka Na Troubkách

Poté jsme se otočili a po stezce došli do Holštejna. Původně jsme měli v plánu navštívit i Sloupskošošůvské jeskyně pěší procházkou přes Helišovu skálu, jenže v březnu jsou prohlídky jen v 10, 12 a 13 hodin, což bychom nestíhali, takže jsme místo jeskyní výlet zakončili obědem v holštejnské restauraci Pod Hradem.

Trasu o délce necelých 5 km jsme s mnoha zastávkami na focení a pozorování přírody zvládli ujít za 3 hodiny. Výlet doporučuji uskutečnit na přelomu zimy a jara - v létě již bývá Nová Rasovna bez vody.


Obsah webu (C) 2011-2012 Dave Luv web: Mapy Garmin kontakt: Dave.Luv(a)seznam.cz