Srovnání map


Oproti jiným mapám Evropy či ČR generovaným z OSM dat moje mapy mají detailněji zpracovanou grafiku, jsou kompletně v češtině - již žádné "odbočte vlevo na living street", obsahují více prvků (např. turistické značky, lanovky, skalní srázy, jednosměrky), umí vyhledávat nejen podle bodů zájmu (POI), ale i podle měst a ulic; města se shodným názvem umí rozlišit podle okresu. Grafika je nastavená tak, aby bylo mapy možné použít v silničních navigacích jak v režimu automobil, tak v režimu chodec - v 2D i 3D zobrazení.

Mapy jsou úspěšně používány i v turistických navigacích. Oproti běžným Topo mapám podporují moje mapy routování po jakémkoliv typu cesty - turisté tak mohou v pěším režimu využít navádění i po lesních stezkách.

23.2.2020 - do map jsem přidal vykreslování ploch elektráren a rozvodných stanic. Poznáte je podle červeného blesku.

1.2.2015 - do map přidáno vykreslování ovocných sadů. Grafika je podobná jako u vinic, jen je na zeleném pozadí zobrazeno žluté jablko (alespoň doufám, že se mu to vzdáleně podobá ;o).

Ovocné sady

20.8.2014 - upraveno zobrazování malých prodejen (samoobsluhy, potraviny) - nebudou již mít v mnohých GPSkách ikonku paliva a vyhledat půjdou jen jako běžné obchody v kategorii Nákupy.

13.10.2013 - upravil jsem grafiku lesních ploch, aby zelená barva nebyla tak výrazná. Nadále je v grafice rozlišován typ lesa, pokud je zadán v mapových datech - jehličnatý / listnatý / smíšený.

Mapa SR - méně výrazná zelená barva u lesů

23.6.2013 - do map přidáno vykreslování jednosměrek - povolený směr jízdy je značen modrou šipkou vedle silnice. U dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy není vykreslování směru zapnuto, naopak vždy je povolený směr jízdy vykreslován u nájezdů či sjezdů.

Jednosměrky

5.4.2013 - v mapách zapnuto pokusné vyhledávání čísla domu v rámci adresy. Nalezena jsou jen některá č. orientační, přestože jich je v mapových datech mnohem více. Kompilátor mapy se snaží dopočítávat čísla domů v rámci ulic. Reálná i dopočtená čísla (orientační mají přednost před popisnými) se v Mapsource zobrazují při najetí kurzorem na ulici.

24.12.2012 - doplnil jsem do map vykreslování skalnatých oblastí. Zejména Tatry tak vypadají lépe. Kromě toho mi Aleš (Staroušek) poskytnul řadu ikon pro různé stavby - např. vysílací stožár, krmelec, dřevěnou zvonici, čističku odpadních vod, vodní mlýn.... Dále došlo k úpravě ikonek větrného mlýnu či lékárny.

Skalnatá území     Vysílací stožár, krmelec, dřevěná zvonice, čistička odpadních vod, mlýn

28.8.2012 - vzhledem k doplnění velkého množství přírodních rezervací do mapových dat jsem potlačil jejich grafiku. Sovička je menší a má průhledné pozadí místo zeleného - lze tak vidět, jestli se rezervace nachází v lesích či na jiném území.

Přírodní rezervace - s potlačeným pozadím

29.7.2012 - upravil jsem vykreslování vojenských újezdů a ostatních armádních území. Nyní mají nastaveno průhledné pozadí, takže nezakrývají vrstvy pod sebou.

Vojenské újezdy

13.6.2012 - doplněn slovenský překlad statických popisků v mapě. Dynamicky tvořené texty zůstávají pro všechny jazyky v češtině.

4.6.2012 - upravil jsem zobrazování popisků v mapě při slovenštině. Už by se neměly zobrazovat německé či anglické texty.

14.2.2012 - rozšířil jsem grafiku turistického značení. Místo obecné modré ikonky "informace" se nyní vykreslí informační panel, mapa nebo rozcestník.

Ikonky informačních panelů a rozcestníků     Ikonka panelu s mapou

14.12.2011 - upravil jsem ikonku zastávek MHD a autobusů - aby se podobala reálnému značení zastávek. Ikonka velkých stanic a vlakových zastávek zůstává nezměněna.

Ikonka zastávky MHD

8.12.2011 - upravil jsem routování - pokud městské ulice nemají v mapových datech nastavenou rychlost, doplňuji jim rychlost 50 km/h. Dále jsem zvýraznil ikonku pro studánky / prameny a doplnil do mapy koňské stezky - tedy blátivé stezky rozbité od koňských kopyt obtisknutých v jílovitém povrchu, pro běžného turistu špatně schůdné.

Koňská stezka a studánka

2.12.2011 - upravil jsem grafiku map, aby v navigaci v nočním režimu byly použity tmavší barvy. Také jsem vyrobil ikonku pro stavby typu "věž" - nejčastěji to jsou rozhledny. V Mapsource tak již nejsou zobrazeny modrou tečkou a v navigaci nevypadají jako ikonka vysílače.

Ikonka věž - světlé pozadí     Ikonka věž - tmavé pozadí

Porovnání s placenými mapami

Na obrázku vidíte oblast Hostěnic, jak ji zobrazí moje mapa České republiky (CzechRep_by_Dave_Luv).

A níže vidíte, jak stejnou oblast zobrazuje placená mapa Evropy od Garminu (CityNavigator Europe NT 2012.30).Opravy mapových dat

Pro jistotu uvedu, co nemusí být jasné - mapová data čerpám z projektu Openstreetmap a schopnosti routingu záleží přímo na kvalitě těchto dat. Za měsíc testování jsem jen v okolí mého bydliště nalezl několik desítek chyb, které budu průběžně zanášet do map, ale úpravu jiných míst v ČR neplánuji. Technicky zdatní si mohou vytvořit účet na OSM a tyto chyby spravovat (oproti dřívějšku už to není možné provádět anonymně bez registrace). Jde o projekt zdarma, který nesmí využívat data převzatá z komerčních map, takže kvalita dat závisí jen na dobrovolnících, kteří mapují svoje okolí. Některá místa v ČR nejsou ještě vůbec zmapována, takže některé zapadlé vesnice jsou vidět jen jako tečka na silnici.

Pokud např. jeden maper zakreslí silnici, která křižuje jinou silnici, ale bod v místě průsečíku nepřiřadí do obou silnic, toto místo se nechová jako křižovatka a nelze provést odbočení. Podobně, pokud někdo prodlužuje stávající silnici a místo využití koncového bodu založí nový bod v přibližně stejné lokaci, tyto 2 body spolu nesouvisí a nemusí přes takové místo jít routovat, přestože na mapě to není nijak znát (u turistického značení to poznat lze - v takovém místě nejsou značky rozmístěny pravidelně podél cesty). Routování se řídí i tagy přidanými ke konkrétním bodům a cestám, jako jsou informace o rychlosti a účelu komunikace.

Mapu využívám pro pěší turistiku a pro kratší výlety. Netroufnul bych si jí nahradit placenou mapu zejména co se týče sítě rychlostních silnic a jejich napojení na ostatní síť. Nejprve si cestu ověřím přes placenou mapu a když vidím, že i má mapa dává podobný průjezd, nechám si ji pro cestu zapnutou.

Pokud někdo máte v plánu mapová data opravovat, je nejlepší se podívat na dané místo přímo na hlavní stránce OpenStreetMap - přiblížit jej co nejvíc a vpravo nahoře najet na ikonku vypadající jako trojitý čtverec. Tím se rozbalí menu, ve kterém stačí zakliknout "Procházet mapová data". Pak při špatném routingu vybrat danou silnici a zkontrolovat, jestli bod v průsečíku počátku nelogického odbočení je společný s bodem "správné cesty". Taktéž ověřit, jestli vynechaná cesta nemá tag bránící průjezdu či jestli koncový bod není stejným způsobem nezapojen.

Co se vyhledávání měst a ulic týče - je dobré se v navigaci na úvodní stránce hledání ujistit, že se zároveň s mapou přepnul i index pro vyhledávání. Pokud si např. někdo ručně vybral, že se mají města vyhledávat z databáze Atlasu/Česká republika, měl by se podívat, jestli s mojí mapou je přepnutý na "Ceská Republika" či "Cesko". Další příčinou bývá diakritika - mám odzkoušeno, že je lepší vyhledávat bez použití diakritiky. Obecně pro vyhledávání ulic i měst platí, že když se nepovede najít ulici ve městě / město ve státu, postačí přepnout režim vyhledávání na všechna města / všechny státy.


Obsah webu (C) 2011-2020 Dave Luv web: Mapy Garmin kontakt: Dave.Luv(a)seznam.cz