Jeskyňářská sobota aneb jak strávit letní den v chládku či zimní mráz v teple


Odmalička mě přitahují jeskyně. Pocházím z Blanska, takže příčina mého častého toulání Moravským krasem je asi jasná :o). Ovšem jako běžný turista se dostanu jen do 5 zdejších veřejně přístupných jeskyní (a do řady menších volně přístupných, z nichž krásy některých líčím ve svých zápiscích z výletů). Ovšem tyto jeskyně může navštívit každý - a podle toho to v některých z nich i vypadá.

Dalším logickým krokem je navléknutí se do hader, které lze zašpinit a prolezení si nějaké té díry i v místech, kam se už běžný turista neodváží. Takto jsem začal navštěvovat jeskyně v jižní části Moravského krasu - v údolí Říčky. Seznámil jsem se s plazivkami v Netopýrce, kochal se zbytky výzdoby, kterou lze v některých z jeskyní nalézt a přemýšlel, jak to může vypadat v jeskyních, ze kterých jako nejeskyňář vidím jen zamčený dekl do neznáma.

Náhoda tomu chtěla, že jsem se začátkem roku 2013 seznámil s členy jeskyňářské skupiny Speleohistorický klub Brno, kteří mají základnu pod plošinou Skalka u Ochoze. Do skupiny jsem vstoupil a od onoho okamžiku poznávám i místa, kam se běžný smrtelník nedostane.

Pokud si chcete vyzkoušet, jaké to je být jeskyňářem, trochu se zašpinit a podívat se do míst, kam se každý nedostane, zvu vás na naši akci.


Závrt u borovice - Dave Luv v severní větvi objektivem Zuzanáče

Kam?  Jeskyně Závrt u borovice (ZUB)
Kde?   Moravský kras, Ochoz u Brna, plošina Skalka
Kdy?   Den otevřených skruží proběhne v sobotu 11.11.2017 od 10 do 15h.

Na Dni otevřených skruží uslyšíte o historii bádání v jeskyni Závrt u borovice, můžete si prohlédnout mapu jeskyně, dozvědět se něco více o speleologii a přímo v jeskyni si vyzkoušet, jak funguje naše závěsná těžební dráha.

Naše skupina spravuje 2 menší jeskyně, na kterých má správou CHKO udělenou výjimku ze zákazu poškozovat jeskyně. Můžeme tedy legálně v těchto jeskyních bádat - neboli snažit se o nalezení dalších jeskynních prostor. Cesta k objevům však znamená tvrdou práci - spočívající v těžbě sedimentů a kamení v koncových částech jeskyně a jejich transportu ven z jeskyně.

Závrt u Borovice je menší jeskyně vertikálního charakteru, se dvěma propastmi a delší plazivkou. Při běžné akci ručně dolujeme sedimenty z koncového dómku a pomocí těžební dráhy a vrátku je v lódnách vytahujeme z jeskyně. Na akci tedy můžete přijít, i pokud si netroufnete sestoupit do jeskyně - na povrchu je třeba vytěžený sediment přesypávat do koleček a obsluhovat vrátek. Pro nás lidi v civilu pracující hlavou tak jeskyně přinášejí jedinečnou příležitost k nabytí svalové hmoty i bez návštěv posilovny.

Závrt u Borovice - probíhající těžba

Auto je nejlepší nechat v Ochozi např. u obec. úřadu, případně na začátku zahrádkářské kolonie u kontejnerů (odbočka je přímo u značky "začátek/konec obce Ochoz" směr Hostěnice). Pěšky to je z Ochoze zhruba 1,7 km ze zastávky busu 201 Ochoz, obecní úřad, či jen necelý kilometr ze zastávky busu 202 Ochoz, příhon.

S sebou si vezměte oblečení, které je možné zašpinit (např. montérky), náhradní oblečení, obuv doporučuji holínky (či jinou pevnou, které jeskynní bláto neuškodí). Pro pohyb v jeskyni je nutná čelovka a jakákoliv přilba (několik kusů můžeme zapůjčit). Dále si přibalte pracovní rukavice a vodu v PETce na pití i k umytí. Na základně ani u jeskyní není elektřina či tekoucí voda.

Účast na akci je na vlastní riziko. Vstupní svislé části našich jeskyní jsou opatřené skružemi a vystrojené žebříky. Průstup severní větví jeskyně ZUB zvládne opravdu každý (vyzkoušeno od malých dětí po letité kmety :o). V jeskyni funguje i důmyslný systém vzduchotechniky, vhánějící čerstvý vzduch z povrchu do nejzažších partií, kde se budeme snažit o průnik do dalšího pokračování jeskyně.

ZUB - hmatatelné pokračování Dómku nohsledů jižním směrem

Pokud jste zvyklí si kupovat zážitky, nejsou naše akce pro vás vhodné. Jestli vás zajímají jeskyně a chcete se podílet na jejich průzkumu, přijďte se podívat. Nebo mi napište pro více detailů.


Obsah webu (C) 2011-2017 Dave Luv web: Mapy Garmin kontakt: Dave.Luv(a)seznam.cz